Podstawy mechaniki :

Projekt 1 – Analiza kinematyczna i statyczna płaskich układów tarcz sztywnych

Projekt 2 – Wyznaczanie sił wewnętrznych w ramach