Oceny z poprawkowego kolokwium grup Z1 i Z2 oraz wszelkie zaległe wpisałam bezpośrednio do eProto.
Proszę sprawdzić, czy wszystko się zgadza. Ewentualne nieścisłości proszę zgłaszać mailowo.

Punktacja z ćwiczeń projektowych:
Z1
Z2

Wyniki poprawy kolokwium:
Z1, Z2

Wyniki kolokwium:
Z1
Z2

Obrona projektu nr 2:
Z1

Oceny z ćwiczeń projektowych:
Z2

Wyniki obrony projektu 3:
B3
Wyniki kolokwium oraz obrony projektu 3:
B2
Wyniki poprawki z belek oraz kolokwium:
B3
Wyniki poprawki z belek:
B2

Wyniki obrony projektu 2:
B9

B3
B2

Wyniki obrony projektu 1 oraz oceny za projekty:
Z1

Wyniki sprawdzianu z belki:
B2 (2)
B3 (2)
B3 (1)
B2 (1)

Wyniki obrony projektu 1:
B9 (2)
B9 (1)
B2 (2)
B3 (2)
B2 (1)
B3 (1)

Wyniki wejściówki:
B3


Prace można oglądać na konsultacjach