Agnieszka Olszewska

asystent w Zakładzie Mechaniki Budowli
Instytut Konstrukcji Budowlanych
Politechnika Poznańska


e-mail: agnieszka.olszewska@put.poznan.pl
telefon: +48 61 665 2871


Konsultacje – sem. zimowy 2016/2017:

środa 11:30 – 12:30
piątek 11:15 – 12:15

pokój 319